pt:page_members, lang:arm
նահապետյան հակոբ
Ծնվել է 1955թ.
1992 թ. ավարտել է կինեմատոգրաֆիայի ինստիտուտը (ՎԳԻԿ)
1987-1994 թթ. աշխատել է «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում
1994 թ-ից աշխատում է «Հայկ» կինոստուդիայում