pt:page_members, lang:arm
բաբայան սուրեն
Ծնվել է 1950թ.
1973 թ. ավարտել է Երևանի Գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտը
1980 թ. ավարտել է երկամյա ռեժիսորական դասընթացներ Մոսկվայում
 
2008 թ. ՀՀ Մշակույթի նախարարության մեդալ
2009 թ. ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ
 on IMDb