pt:page_members, lang:arm
դավիդով գեորգի
Ծնվել է 1928թ.
1953 թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը
1971 -2001 թթ. – Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության կազմքարտուղար
ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ