pt:page_members, lang:arm
սաֆարյան ալֆրեդ
Ծնվել է 1939թ.
1968 թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը:
1970-1988 թթ. «Էկրան» արտադրական միավորման փոխտնօրեն:
1988-2004 թթ. «Կինոկենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրեն:
Միության անդամ է 1989թ.-ից: