pt:page_cinema, lang:arm
ֆիլմերԿորսված դրախտ
Կորսված դրախտ (1991)
Պարտզակ լեռնային գյուղում ապրող մարդիկ Արարատի մյուս կողմի համանում գյուղից գաղթածների զավակներն են։ Հիշատակը սրտում նրանք դիմակայում են այսօրվա դժվարություններին։
Մասնակիցներ՝