pt:page_cinema, lang:arm
ֆիլմերԿապիտան Առաքելը
Կապիտան Առաքելը (1986)
Երբեմնի ռազմաճակատային չորս անբաժան ընկերներ փորձում են պահպանել իրենց փոքրիկ քաղաքի պատմամշակութային արժեք ունեցող երաժշտական դպրոցի շենքը, որը քանդման ենթակա է:
Մասնակիցներ՝