pt:page_cinema, lang:arm
ֆիլմերՀերոստրատ
Հերոստրատ (2001)
Հերոստրատը հանուն միաստվածության ըմբոստանալով բազմաստվածության դեմ, Ք. ա. 356թ. հրդեհում է Արտեմիսի տաճարը Հեփասոսում՝ աշխարհի յոթ հրաշալիքներից մեկը։
Մասնակիցներ՝