pt:page_cinema, lang:arm
ֆիլմերՀեղնար աղբյուր
Հեղնար աղբյուր (1971)
XVIII դար, հայկական ավանդապահ քաղաք։ Աղբյուրներ կառուցող վարպետ Մկրտիչի երիտասարդ կինը՝ Հեղնարը, սիրահարվում է ուրիշին։ Նրա մահվանից հետո վարպետը կնոջ հիշատակին աղբյուր է կառուցում, որի ջուրը հոսում է միայն իր համար։
Մասնակիցներ՝