pt:page_text, lang:arm
Վարչություն

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Վարչությունը Հայաստանի կինոգործիչների միության կառավարման մարմիններից է՝ ի թիվս Միության Ժողովի և Միության գործադիր մարմնի` Նախագահի:

Վարչությունն ընտրվում է Միության Ժողովի կողմից՝ հինգ տարի ժամկետով:

Վարչության նիստերը հրավիրվում և անց են կացվում ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան վեց ամիսը մեկ անգամ:

Վարչության որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ՝ ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում Միության նախագահի ձայնը համարվում է որոշիչ: 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԻՆՈԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ընտրված է Հայաստանի կինոգործիչների միության  2021թ. նոյեմբերի 27-ի ժողովում

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (Նախագահ)

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԷԴԳԱՐ

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԼԵՎՈՆ

ԴՈՎԼԱԹՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ

ԵՐԶԻՆԿՅԱՆ ԱՆԵՏԱ

ԵՐԶԻՆԿՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ ՇՈՒՇԱՆԻԿ

ՄԻՏՈՅԱՆ ԱՐՄԱՆ

ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՀՐԱՆՏ

ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ ԱՐԱՄ

ՏԵՐ-ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ