pt:page_text, lang:arm
Տարածքների վարձակալություն
Մեծ դահլիճի վարձակալություն
 
1 (մեկ) ժամը՝ 120 000 (հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ:
Մինչև 3 (երեք) ժամը՝ 330 000 (երեք հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամ:
Մինչև 5 (հինգ) ժամը՝ 540 000 (հինգ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ:
 
Վարձակալության գները սահմանված են 1 (մեկ) միջոցառման համար:
 
Սեանսային բնույթի միջոցառումներ՝
1 (մեկ) սեանսը՝ 200 000 (երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: 1 (մեկ) սեանսի տևողությունը՝ մինչև 1 (մեկ) ժամ:
 
Վարձակալության գինը ներառում է կինոպրոյեկտորի, մեծ կինոէկրանի, ձայնային համակարգի, բարձրախոսի, ռոյալի տրամադրումը:
 

 
 
1 (մեկ) ժամը՝ 80 000 (ութսուն հազար) ՀՀ դրամ:
Մինչև 3 (երեք) ժամը՝ 210 000 (երկու հարյուր տասը հազար) ՀՀ դրամ:
Մինչև 5 (հինգ) ժամը՝ 340 000 (երեք հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ:
 
Վարձակալության գինը ներառում է պրոյեկտորի, էկրանի, բարձրախոսի տրամադրումը: 
 
Կինոնկարահանումների համար՝
մինչև 3 (երեք) ժամը՝ 80 000 (ութսուն հազար) ՀՀ դրամ:
3 (երեք) ժամից հետո յուրաքանչյուր հաջորդ 1 (մեկ) ժամը՝ 10 000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ:
 

 
Փոքր կինոսրահի վարձակալություն
 
1 (մեկ) ժամը՝ 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամ:
Մինչև 3 (երեք) ժամը՝ 60 000 (վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ:
Մինչև 5 (հինգ) ժամը՝ 90 000 (իննսուն հազար) ՀՀ դրամ:
 
Վարձակալության գինը ներառում է պրոյեկտորի և էկրանի տրամադրումը:
 
Կինոնկարահանումների համար՝
մինչև 3 (երեք) ժամը՝ 50 000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ:
3 (երեք) ժամից հետո յուրաքանչյուր հաջորդ 1 (մեկ) ժամը՝ 10 000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ:
 

 
«Բուխարու սրահի» վարձակալություն
 
1 (մեկ) ժամը՝ 50 000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ:
Մինչև 3 (երեք) ժամը՝ 120 000 (հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ:
Մինչև 5 (հինգ) ժամը՝ 190 000 (հարյուր իննսուն հազար) ՀՀ դրամ:
 
Վարձակալության գինը ներառում է պրոյեկտորի և էկրանի տրամադրումը:
 
Կինոնկարահանումների համար՝
մինչև 3 (երեք) ժամը՝ 50 000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ:
3 (երեք) ժամից հետո յուրաքանչյուր հաջորդ 1 (մեկ) ժամը՝ 10 000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ:
 

 
Փոքր կինոսրահի և «Բուխարու սրահի» վարձակալություն
 
1 (մեկ) ժամը՝ 70 000 (յոթանասուն հազար) ՀՀ դրամ:
Մինչև 3 (երեք) ժամը՝ 180 000 (հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ:
Մինչև 5 (հինգ) ժամը՝ 290 000 (երկու հարյուր իննսուն հազար) ՀՀ դրամ:
 
Վարձակալության գինը ներառում է պրոյեկտորի և էկրանի տրամադրումը:
 

 
Մամուլի ասուլիսների սրահի վարձակալություն
 
1 (մեկ) ժամը՝ 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամ:
Մինչև 3 (երեք) ժամը՝ 60 000 (վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ:
Մինչև 5 (հինգ) ժամը՝ 90 000 (իննսուն հազար) ՀՀ դրամ:
 
Վարձակալության գինը ներառում է պրոյեկտորի և էկրանի տրամադրումը:
 
Կինոնկարահանումների համար՝
մինչև 3 (երեք) ժամը՝ 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամ:
3 (երեք) ժամից հետո յուրաքանչյուր հաջորդ 1 (մեկ) ժամը՝ 10 000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ:
 

 
«Ազգային սինեմատեք» կինոթանգարանի տարածքի վարձակալություն
 
1 (մեկ) ժամը՝ 45 000 (քառասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ:
Մինչև 5 (հինգ) ժամը՝ 200 000 (երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:
Մինչև 3 (երեք) օրը՝ յուրաքանչյուր օրվա համար 180 000 (հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ:
3 (երեք)-ից ավելի օրերի դեպքում՝ պայմանագրային:
 
 

 
 
Դիմել` pgevorgyan@uca.am, հեռ.՝ +374 (94) 86 55 77 (Փայլանուշ Գևորգյան)
 
 
 
© ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԻՆՈԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
Հասցե՝ ք. Երևան, Վարդանանց փ. 18